بایگانی دسته‌ی: تفریح و سرگرمی

زندگی کودکان در بازی شکل می گیرد

 چرا باید به بازی کودکان اهمیت بدهیم به بازی کودکان اهمیت دهیم ،زیرا زندگی آنها[ ادامه مطلب ]

اسباب بازی

نیاز کودک به اسبا ب بازیها باید چگونه باشد : اسباب بازی های که کار[ ادامه مطلب ]

بازی تفکر کودک است

بازی تفکر کودک هرکودک نیاز به بازی دارد و نمی توان او را از نیاز[ ادامه مطلب ]

بازی به رشد عاطفی کودکان کمک می کند

بازی به رشد عاطفی کودکان کمک میکند بازی یکی از راههای بیان خواسته های درونی[ ادامه مطلب ]