مفاهیم در ریاضی پیش دبستان

مفاهیم ریاضی

مفاهیم در ریاضی

هنگامی که شما به کودکان یک شکلات می دهید یا از ظرفی به ظرف دیگر برایشان شیر می ریزید،لگوهای بزرگ را از لگوهای کوچک جدا می کنید .وقتی طبق یک ریتم خاص در هنگام شنیدن و بازی کردن دست می زنند،در حال یادگیری مفاهیم ریاضی هستند.

مفاهیمی مثل بالا و پایین _کوتاه و بلند _چپ و راست _ سریع و آهسته _خارج و داخل _زیر و رو _عقب و جلو _دور و نزدیک… ابتدایی ترین مفاهیم ریاضی هستند .

آموزش در سنین پیش از دبستان به صورت غیر مستقیم و با بازی همراه است اما برای توسعه ورشد ریاضی کودکان لازم است .

حتی در آموزش اعداد هم با مفاهیم شمارش و کمیت و مقیاس و اندازه ونمادهای عددی کار کرده ،کمک می کنیم  و الگو می دهیم.

کودکان با توجه و الگو برداری و پیش بینی مفاهیم ریاضی را درک می کنند.

کودکان در ابتدا رنگها و شکلها و نمادها را یاد می گیرند بعد در سطح بالاتر با استفاده از استدلال با آگاهی از مکان خودشان نسبت به دنیای اطرافشان ، به درک می رسند.

کودکان با فرصتهایی مثل خمیر بازی و گل بازی وساختمان سازی با لگو و نقاشی شکلها و مفاهیم ریاضی را یاد می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *